มือถือ XIAOMI มือสอง

30 พฤศจิกายน 2015
กรุงเทพมหานคร
9,999
26 พฤศจิกายน 2015
กรุงเทพมหานคร
3,000
17 พฤศจิกายน 2015
กรุงเทพมหานคร
4,500
5 ตุลาคม 2015
กรุงเทพมหานคร
5,500
29 กันยายน 2015
กรุงเทพมหานคร
3,900
21 สิงหาคม 2015
กรุงเทพมหานคร
3,900
1 กรกฎาคม 2015
กรุงเทพมหานคร
4,700
23 มิถุนายน 2015
สมุทรปราการ
5,300
25 เมษายน 2015
กรุงเทพมหานคร
6,400