มือถือ XIAOMI มือสอง

29 กันยายน 2015
กรุงเทพมหานคร
3,900
21 สิงหาคม 2015
กรุงเทพมหานคร
3,900
1 กรกฎาคม 2015
กรุงเทพมหานคร
4,700
23 มิถุนายน 2015
สมุทรปราการ
5,300
25 เมษายน 2015
กรุงเทพมหานคร
6,400
6 ธันวาคม 2014
สุราษฎร์ธานี
4,300
10 มกราคม 2014
สมุทรปราการ
7,500