มือถือ XIAOMI มือสอง

4 ตุลาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
สอบถาม
30 กันยายน 2016
กรุงเทพมหานคร
6,500
21 กันยายน 2016
สมุทรสงคราม
6,000
7 กันยายน 2016
กรุงเทพมหานคร
7,000
31 สิงหาคม 2016
ปทุมธานี
7,500
19 สิงหาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
7,200
29 กรกฎาคม 2016
อุบลราชธานี
3,700
1 กรกฎาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
11,500
30 พฤษภาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
4,500
6 พฤษภาคม 2016
สมุทรปราการ
9,500
5 พฤษภาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
7,700
3 พฤษภาคม 2016
ราชบุรี
15,000
3 พฤษภาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
5,700
26 เมษายน 2016
ปัตตานี
4,900
22 มีนาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
7,900