แท็บเล็ต แท็บเล็ตยี่ห้ออื่นๆ มือสอง

20 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
8,800
5 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
8,900
24 มิถุนายน 2017
พิษณุโลก
3,500
6 มิถุนายน 2017
นราธิวาส
8,000
27 มีนาคม 2017
พระนครศรีอยุธยา
12,000
17 มีนาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
5,000
13 มีนาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
9,500
20 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร
2,000
8 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร
6,500