แท็บเล็ต แท็บเล็ตยี่ห้ออื่นๆ มือสอง

27 มีนาคม 2017
พระนครศรีอยุธยา
12,000
17 มีนาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
5,000
13 มีนาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
9,500
20 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร
2,000
8 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร
6,500
6 กุมภาพันธ์ 2017
นครศรีธรรมราช
2,900
2 กุมภาพันธ์ 2017
นนทบุรี
4,900