มือถือ HTC มือสอง

14 ตุลาคม 2017
ปทุมธานี
4,500
13 ตุลาคม 2017
สุพรรณบุรี
1,050
9 ตุลาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
17,500
4 ตุลาคม 2017
นครปฐม
5,700
20 กันยายน 2017
กรุงเทพมหานคร
5,200
18 กันยายน 2017
กรุงเทพมหานคร
5,200
12 กันยายน 2017
กรุงเทพมหานคร
3,500
28 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
7,600
24 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
7,400
24 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
7,400
31 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
11,500
26 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
150