มือถือ HTC มือสอง

18 เมษายน 2017
กรุงเทพมหานคร
4,000
15 เมษายน 2017
กรุงเทพมหานคร
6,300
13 เมษายน 2017
กรุงเทพมหานคร
5,500
27 มีนาคม 2017
นนทบุรี
6,000
25 มีนาคม 2017
ชลบุรี
5,110
22 มีนาคม 2017
เพชรบุรี
3,700
20 มีนาคม 2017
เพชรบุรี
6,200
15 มีนาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
5,900
5 มีนาคม 2017
เพชรบุรี
5,500
4 มีนาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
3,200
25 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร
4,800
22 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร
5,790