มือถือ HTC มือสอง

19 มกราคม 2015
ปทุมธานี
8,500
18 มกราคม 2015
ลพบุรี
4,500
17 มกราคม 2015
กรุงเทพมหานคร
6,900
17 มกราคม 2015
กรุงเทพมหานคร
10,000
16 มกราคม 2015
นนทบุรี
5,700
14 มกราคม 2015
นนทบุรี
10,500
14 มกราคม 2015
ปทุมธานี
9,000
9 มกราคม 2015
กรุงเทพมหานคร
7,700
6 มกราคม 2015
นนทบุรี
6,500
26 ธันวาคม 2014
นนทบุรี
5,700
24 พฤศจิกายน 2014
บุรีรัมย์
3,990