มือถือ HTC มือสอง

31 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
11,000
28 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
7,600
24 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
7,400
24 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
7,400
31 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
11,500
26 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
150
23 มิถุนายน 2017
กรุงเทพมหานคร
4,000
22 มิถุนายน 2017
กรุงเทพมหานคร
2,300
5 มิถุนายน 2017
พิษณุโลก
5,500
27 พฤษภาคม 2017
สกลนคร
1,500
26 พฤษภาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
3,900