แท็บเล็ต ASUS มือสอง

21 มกราคม 2018
กรุงเทพมหานคร
2,600
25 ตุลาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
2,500
24 ตุลาคม 2017
สงขลา
3,690
11 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร
2,900
25 กุมภาพันธ์ 2017
ชุมพร
1,800
7 มกราคม 2017
สมุทรสาคร
2,500
3 มกราคม 2017
ราชบุรี
3,000
21 ธันวาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
3,500
14 ธันวาคม 2016
กรุงเทพมหานคร
3,500
10 ธันวาคม 2016
มหาสารคาม
2,700
20 พฤศจิกายน 2016
กรุงเทพมหานคร
3,500
15 พฤศจิกายน 2016
มหาสารคาม
2,900